ČLANSTVO

Člani društva BASS so lahko poslovno sposobne fizične ali pravne osebe, ki sprejmejo statut in cilje društva.