KAKO POSTANEM ČLAN

V društvo BASS se lahko včlanijo pravne ali fizične osebe s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine za tekoče leto. O sprejemu novega člana v članstvo odloči Upravni odbor v 8. dneh od prejema pristopne izjave.

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na: info@drustvo-bass.si

ali

Društvo BASS, Zemono 7, 5271 Vipava

Članstvo se začne z naslednjim dnem po prejemu članarine na račun društva in velja do konca koledarskega leta, za katerega je bila članarina vplačana.

Članarina za leto 2019 znaša:

  • za fizične osebe: 500 EUR
  • za pravne osebe: 1.000 EUR

Pravne osebe lahko imajo največ dva predstavnika v Društvu BASS.

Članarino, po prejemu računa, poravnate na račun društva: SI56 051008015740958, odprt pri: ABANKI d.d.

Pristopna izjava:

bass-pristopna-izjava-fizicne-osebe

bass-pristopna-izjava-pravne-osebe