VIZIJA IN POSLANSTVO

Vizija: društvo BASS je pomembna podpora pri integriranju gospodarske in podjetniške iniciative na relaciji Slovenija – Srbija in obratno.

Poslanstvo društva BASS je pomoč pri vzpostavljanju povezav, poslovnega sodelovanja in tesnejšega povezovanja med člani društva. BASS aktivno spodbuja in sodeluje pri izboljšanju kakovosti poslovnega sodelovanja in dobrih poslovnih praks skozi organizacijo srečanj, strokovnih predavanj, seminarjev in konferenc.