NAŠI CILJI

Zavezano je trajnostnemu kmetijstvu, t.j. kmetovanju z mislijo na prihodnje generacije. K temu pripomore na več načinov, na primer s samim večanjem pridelave na podlagi inovativnih raziskav in novih tehnologij.

Družba izdeluje dve glavni vrsti izdelkov: seme in sredstva za varstvo rastlin in semena. Ti kmetovalcem po vsem svetu pomagajo izboljšati kakovost in povečati količino pridelka. V naslednjih 20 letih se bo populacija v svetu povečala še za približno dve milijardi ljudi, hkrati pa se bo povečalo tudi povpraševanje po hrani z višjo hranilno vrednostjo;

V številnih predelih sveta je obdelovalnih površin in vode vse manj in manj. Naše prihodnje generacije bodo zato morale pridelati znatno večje količine hrane in krme za živali z naravnimi viri, ki so na voljo. Hkrati bo potrebno nadaljevati pridelavo vlaknin, kot je bombaž, in pridelek za uporabo in izdelavo goriva, kot je bioetanol. Kmetijstvo si mora vedno bolj prizadevati tudi za varovanje okolja. Zmanjševati je potrebno »toplogredne pline« in obenem zaščititi naravni biotop pred spreminjanjem v obdelovalne površine. Vse to pomeni, da morajo kmetovalci količino pridelka na poljih povečati. Pri tem vsem tem PA imajo ključno vlogo Syngentini izdelki.