Mediji o nas

Direktor Fructala predsednik novoustanovljenega poslovnega društva BASS

V petek, 3.3.2017, so se prvič srečali člani novo ustanovljenega Slovensko–srbskega poslovnega društva – BASS (Business Association of Slovenia and Serbia).

Društvo BASS je bilo ustanovljeno v mesecu februarju z namenom, da postane pomembna podpora pri integriranju gospodarske in podjetniške iniciative na relaciji Slovenija – Srbija in obratno. Temeljno poslanstvo društva BASS je namreč pomoč pri vzpostavljanju povezav, poslovnega sodelovanja in tesnejšega povezovanja med člani društva kakor tudi aktivno spodbujanje izboljšanja kakovosti gospodarskega sodelovanja in dobrih poslovnih praks skozi organizacijo srečanj, strokovnih predavanj, seminarjev in konferenc.

O dogodku so poročali številni mediji:

https://izvozniki.finance.si/snx/188/

http://www.nirapress.com/osnovano-slovenacko-srpsko-poslovno-drustvo-bass/

http://www.diplomacyandcommerce.rs/the-first-meeting-of-the-newly-established-slovenian-serbian-business-society-bass/

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1718567/Osnovano-Slovena%C4%8Dko-srpsko-poslovno-dru%C5%A1tvo-BASS

http://www.b92.net/mobilni/biz/1246692

http://www.retailserbia.com/forum/saopstenja/1314-osnovano-slovenacko-srpsko-poslovno-drustvo-bass

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s